แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 633
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 520
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 530
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 592
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 432
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 412
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 391
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 393
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 409
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 393
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 413
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 377
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 395
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 395
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 449
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 453
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 443
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 408
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 521
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 427
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 419
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 425
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 397
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 426
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 422
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 414
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 485
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 421
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 444
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 432
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 420
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 442
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 385
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 382
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 397
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 412
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 382
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 399
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 410
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 378
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 388
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 392
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 395
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 543
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 467
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 479
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 388
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 391
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 398
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 365
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 387
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 388
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 371
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 378
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 352
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 464
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 394
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 373
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 360
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 412
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 411
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 370
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 381
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 369
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 401
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 368
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 347
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 503
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 376
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 384
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 354
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 367
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 361
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 438
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 365
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 291
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 198
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 237
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 201
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 196
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 209