แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 433
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 351
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 346
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 394
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 274
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 244
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 229
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 244
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 260
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 233
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 233
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 230
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 239
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 228
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 272
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 283
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 252
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 243
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 308
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 254
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 261
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 260
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 235
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 256
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 255
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 258
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 292
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 259
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 251
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 275
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 258
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 279
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 229
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 231
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 223
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 238
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 231
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 240
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 249
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 227
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 234
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 236
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 245
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 391
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 315
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 229
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 233
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 236
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 243
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 246
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 249
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 244
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 253
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 251
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 226
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 240
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 253
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 244
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 233
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 263
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 277
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 241
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 261
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 239
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 246
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 235
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 226
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 265
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 244
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 250
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 235
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 240
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 230
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 272
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 239
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 161
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 77
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 87
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 77
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 60
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 90