แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 395
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 316
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 323
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 336
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 240
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 219
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 208
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 221
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 217
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 208
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 208
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 209
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 207
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 204
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 230
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 237
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 211
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 222
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 262
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 225
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 231
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 227
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 211
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 227
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 225
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 218
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 254
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 229
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 220
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 243
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 229
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 250
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 203
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 204
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 204
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 214
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 207
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 213
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 220
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 205
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 209
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 209
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 216
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 368
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 213
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 207
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 211
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 212
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 215
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 222
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 220
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 220
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 229
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 228
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 207
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 212
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 212
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 221
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 207
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 229
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 244
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 220
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 216
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 208
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 214
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 209
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 204
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 232
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 209
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 221
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 213
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 210
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 201
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 238
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 210
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 138
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 55
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 54
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 52
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 42
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 44