แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 535
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 434
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 437
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 508
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 351
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 323
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 306
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 313
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 333
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 311
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 305
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 298
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 318
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 307
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 369
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 374
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 332
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 325
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 424
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 335
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 339
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 346
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 317
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 340
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 339
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 334
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 396
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 339
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 357
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 353
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 348
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 365
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 308
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 305
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 312
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 329
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 305
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 318
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 319
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 296
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 304
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 312
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 314
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 464
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 386
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 325
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 305
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 314
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 316
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 305
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 306
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 311
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 304
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 313
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 290
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 309
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 327
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 305
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 299
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 327
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 343
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 309
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 322
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 298
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 315
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 302
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 287
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 386
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 309
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 319
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 293
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 302
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 291
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 372
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 300
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 223
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 138
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 160
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 141
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 127
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 146