แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 449
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 364
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 358
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 418
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 286
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 255
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 243
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 256
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 269
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 243
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 244
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 241
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 250
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 239
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 289
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 298
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 265
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 254
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 327
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 264
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 271
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 270
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 248
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 266
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 266
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 267
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 307
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 269
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 261
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 288
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 275
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 291
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 244
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 241
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 238
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 247
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 241
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 248
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 259
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 237
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 247
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 246
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 256
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 401
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 326
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 270
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 244
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 248
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 254
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 257
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 259
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 260
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 263
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 263
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 236
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 250
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 269
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 255
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 247
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 272
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 287
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 254
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 271
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 250
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 256
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 246
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 235
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 280
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 252
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 263
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 247
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 250
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 239
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 299
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 249
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 171
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 87
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 98
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 86
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 70
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 101