แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 510
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 411
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 409
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 476
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 324
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 291
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 283
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 290
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 310
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 286
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 282
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 278
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 296
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 278
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 338
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 345
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 304
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 300
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 383
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 308
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 314
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 318
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 294
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 313
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 308
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 307
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 354
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 313
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 325
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 326
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 320
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 335
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 284
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 280
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 280
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 291
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 282
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 290
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 294
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 273
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 282
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 288
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 295
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 440
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 366
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 306
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 283
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 291
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 296
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 284
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 289
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 292
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 289
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 293
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 273
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 286
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 310
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 287
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 280
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 307
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 322
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 293
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 306
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 280
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 292
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 283
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 269
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 350
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 288
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 296
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 277
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 283
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 272
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 346
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 280
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 205
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 120
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 139
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 121
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 108
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 129