แบบประเมินความคิดเห็นเจ้าหน้าที่    แบบประเมินความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป

เลขที่ เรื่อง ปี จำนวนดาวโหลด
 1 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูง 2559 578
 2 แผ่นพับโรคเบาหวาน 2559 469
 3 แผ่นพับโรคเส้นเลือดสมอง(Stroke) 2559 478
 4 แผ่นพบโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 2559 547
 5 แผ่นพับโครงการละละเลิกใช้โฟม 2559 387
 6 แผ่นพับมาตรการ3ม.2ข.1ร.และสวมหมวกนิรภัยลดการบาดเจ็บที่ศีรษะ 2559 366
 7 แผ่นพับอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องไฟฟ้า น้ำมัน น้ำและกระดาษ 2556 345
 8 แผ่นพับเรื่องการดูแลรักษาเครื่องยนต์ลดมลพิษ/5ส.คืออะไร/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน/ขยะมูลฝอย 2557 348
 9 แผ่นลดขยะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 2557 364
 10 แผ่นพับน้ำเสียใช้น้ำอย่างไรให้รู้คุณค่าลดปัญหามลพิษ 2557 346
 11 แผ่นพับ19วิธีประหยัดน้ำมัน 2557 337
 12 แผ่นพับโครงการเมืองสะอาด 2557 330
 13 แผ่นพับคุณพร้อมหรือยังลดน้ำหนักลดไขมันเพื่อสุขภาพ 2557 351
 14 แผ่นพับโรคติดต่อชิคุนกุนยา 2552 341
 15 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโคโรนารี่ 2553 408
 16 แผ่นพับโรคหัวใจป้องกันได้ก่อนจะสายเกินไป 2553 411
 17 แผ่นพับโรคติดต่อเมอร์ส (Mer Cov.) 2558 399
 18 แผ่นพับชักจากไข้สูง 2558 358
 19 แผ่นพับโรคปอดอักเสบในเด็ก 2558 469
 20 แผ่นพับทารกตัวเหลือง 2558 376
 21 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 2559 369
 22 แผ่นพับโรคไข้เลือดออก 2558 381
 23 แผ่นพับชักจากไข้สูงในเด็ก 2558 350
 24 แผ่นพับการขูดมดลูก 2557 378
 25 แผ่นพับเด็กตัวเหลือง 2557 374
 26 แผ่นพับนมแม่"เมื่อแม่ต้องไปทำงาน" 2557 369
 27 แผ่นพับโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) 2558 431
 28 แผ่นพับยาฝังคุมกำเนิด 2558 373
 29 แผ่นพับวัคซีนและพัฒนาการลูกรัก 2558 391
 30 แผ่นพับการคุมกำเนิดหลังคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2556 387
 31 แผ่นพับอาการผิดปกติและการปฏิบัติตนหลังคลอด 2557 377
 32 แผ่นพับโรคอุจจาระร่วง 2557 397
 33 แผ่นพับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่2009 2555 339
 34 แผ่นพับความรู้เรื่องโรคชิคุนกุนยา(ไข้ปวดข้อยุงลาย) 2552 338
 35 เอกสารคู่มือโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 2557 348
 36 แบบปฐมนิเทศผู้ป่วยและญาติหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติ(ไอซียู) โรงพยาบาลพนมสารคาม 2557 363
 37 แผ่นพับปฏิเสธบุหรี่ง่ายนิดเดียว 2559 337
 38 แผ่นพับโรคหลอดเลือดหัวใจ 2559 354
 39 แผ่นพับโรคเบาหวาน(DM) 2559 357
 40 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2553 329
 41 แผ่นพับโรคไข้เลือดออกโดยโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2553 334
 42 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับครอบครัว 2551 346
 43 แผ่นพับความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ โดยสถาบันโรคทรวงอก 2559 348
 44 แผ่นพับกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ 2554 498
 45 แผ่นพับการเลือกซื้ออาหารปลอดสารพิษ 2559 416
 46 แผ่นพับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2551 358
 47 แผ่นพับอ้วนภาวะคุกคามที่ต้องระวัง 2559 342
 48 แผ่นพับลดมัน ลดเสี่ยง เลี่ยงโรคหัวใจ 2559 349
 49 แผ่นพับโรคเบาหวานกับการควบคุม 2559 351
 50 แผ่นพับโรคนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับ 2559 337
 51 แผ่นพับโรคความดันโลหิตสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิกทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 341
 52 แผ่นพับภาวะไขมันในเลือดสูงโดยคณะกรรมการทีมนำทางคลินิคทางอายุรกรรมหัวใจ 2559 346
 53 แผ่นพับโคเลสเตอรอลและโรคหัวใจ 2559 337
 54 แนวทางการรักษาโรคไข้เลือดออกสำหรับแพทย์และพยาบาล 2559 345
 55 แผ่นพับการออกกำลังกายให้หัวใจแข็งแรง 2559 323
 56 แผ่นพับการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ 2551 406
 57 แผ่นพับการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 2551 361
 58 แผ่นพับโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายใกล้ตัวคุณ 2551 340
 59 คำแนะนำวัคซีนบีซีจี 2556 328
 60 แผ่นพับการดูแลฝีเย็บ 2553 378
 61 แผ่นพับการปฏิบัติตนในระยะหลังคลอด 2553 377
 62 คำแนะนำการล้างจมูก 2558 341
 63 คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาวาร์ฟารีน 2558 353
 64 คำแนะนำเรื่องที่พ่อแม่ควรรู้หลังพาลูกมาฉีดวัคซีน 2558 332
 65 แผ่นคำแนะนำวิธีการใช้ยาน้ำสำหรับเด็ก 2558 351
 66 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดตา 2558 332
 67 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหนีบช่องคลอด 2558 319
 68 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาป้ายตา 2558 444
 69 แผ่นคำแนะนำขั้นตอนการใช้ยาหยอดหู 2558 345
 70 แผ่นคำแนะนำในการใช้ยาพ่น 2558 352
 71 ชุดนิทรรศการอุบัติเหตุ2558 2558 324
 72 ชุดนิทรรศการไข้เลือดออก2558 2558 334
 73 ชุดนิทรรศการโรคเมอร์ส2558 2558 330
 74 ชุดนิทรรศการโรคหัวใจAcute MI2558 2558 406
 75 ชุดนิทรรศการสื่อสารและประชาสัมพันธ์2558 2558 334
 76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพนมสารคาม 2560 253
 77 onepageโรคพิษสุนัขบ้า 2561 168
 78 onepageโรคเบาหวาน 2561 195
 79 onepageโรคความดันโลหิตสูง 2561 172
 80 onepageโรคไข้เลือดออก 2561 161
 81 onepageอุบัติเหตุจราจรและการบาดเจ็บ 2561 178