ผู้สนใจรับบริการสามารถโทรติดต่อจองคิวนอกเวลาได้ที่งานแพทย์แผนไทย เบอร์ 038551444 - 4229