...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • ผู้ตรวจราชการเขต 6 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมโรงพยาบาลพนมสารคาม
    • และให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่


    •      วันที่ 29 ธันวาคม 2559 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการเขต 6 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ได้แวะเยี่ยมชมหน่วยงาน โอพีดี อีอาร์ ไอซียู โรงงานทำขาเทียมพระราชทาน สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม