...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • รวมพลังร่วมสร้างความดี ถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9


    •      วันที่ 29 ธันวาคม 2559 บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพนมสารคาม ร่วมโครงการ "รวมพลังร่วมสร้างความดี ถวายความอาลัยแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9" เพื่อให้บุคลากรได้รับรู้ รับทราบปณิธาน พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9      ร่วมถึงเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากรภาพในเครือข่ายสุขภาพอำเภอพนมสารคามและกิจกรรมภายในงานได้มีการมอบรางวัล คนดีศรีพนม ปี 2559 แก่บุคลากรที่มีคุณงามความดีเป็นที่รักใคร่ของเจ้าหน้าที่ จำนวนสองท่าน คุณดาวรุ่ง จินันทกุลและคุณเกริกเกียรติ สมศรี