...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐


    •      พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
      สวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการะคุณโรงพยาบาล