...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โรงพยาบาลบาลพนมสารคามร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบรอบ สตมวาร 100 วัน ณ ศาลาริมน้ำวัดท่าเกวียน


    •       วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบรอบ สตมวาร 100 วัน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ