...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โครงการ ลดโรค เพิ่มสุขกับเก้าอี้ขยี้พุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


    •      วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ เพิ่มสุขกับเก้าอี้ขยี้พุง ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดโดยกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โดยมี นร.ในเขตรับผิดชอบของอำเภอพนมสารคาม ๑๐ โรงเรียน คณะครูจำนวน ๑๐ ท่าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน ๑๐ ท่าน และมีการบรรยายเกี่ยวกับโรคอ้วนและสูงสมวัย เก้าอี้ขยี้พุง จิงโจ้ยืดตัวและ Fun For Fit ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการโชป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส์ ลดเรียนเพิ่มรู้สู่อาเซียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช

           โดยมีวิทยากรนำทีมโดย ดร.นภัสบงกช ศุภะพิชญ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่นและคณะวิทยากรจากกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข