...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • รับประทานประกาศนียบัตร HA Re-Accraditation ครั้งที่ ๓ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ


    •       วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคามพร้อมด้วยทีมนำ เข้ารับประทานประกาศนียบัตร HA Re-Accraditation ครั้งที่ ๓ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ใน ๑๘th HA National Forum "lnner Power, Together We Can" ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี คณะกรรมการบริหาร รพ.และทีมคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดี