...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • รับประเมินโครงการ GREEN & CLEAN Hospital


    •       วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม, คณะกรรมการบริหาร รพ. และคณะกรรมการ GREEN Hospital รับประเมินโครงการ GREEN & CLEAN Hospital
           โดยคุณสุธีร์ สุนิตย์สกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ 6 ชลบุรี และคุณพีระพล ต่วนภูษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และทีมผู้ประเมิน โดยคุณภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน GREEN Hospital นำเสนอผลการดำเนินงานตามกิจกรรม GREEN และนำทีมผู้ประเมิน เดินเยี่ยมสำรวจบริเวณพื้นที่โดยรอบ สภาพแวดล้อม ตึกผู้ป่วยนอก งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ตึกผู้ป่วยใน โรงครัว ห้องน้ำ ที่พักขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย