...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • ทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลพนมสารคาม และ พิธีเปิดตึก “ อาคาร กายภาพบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก”


  •      วันที่ 19 เมษายน 2560 ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล คุณสุมิตร นพเกตุ รักษาการหัวหน้างานการจัดการทั่วไป หัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆ ร่วมทำบุญวันเกิดโรงพยาบาลพนมสารคาม และ ร่วมพิธีเปิดตึก “ อาคาร กายภาพบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก” โดยเริ่มกิจกรรม ช่วงเช้า 8.00 น .ท่านผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมกันไหว้พระ ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวโรงพยาบาลพนมสารคามและผู้รับบริการ
        เวลา 10.30 น. ทำบุญเลี้ยงเพล ที่อาคารกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก โดยมีพระอาจารย์ สมชาย นันทโก และพระสงฆ์จำนวนทั้งหมด 9 รูป จากวัดหนองรี ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากฝากต่างๆร่วมกันนำอาหารมาถวายพระคุณเจ้า หลังจากนั้นก็มีพิธีเปิด “อาคารกายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก” โดยท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม ให้เกียรติ ตัดริบบิ้น เปิดอาคาร กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก โดยมีพระอาจารย์สมชาย นันทโก วัดหนองรี ท่านให้ความกรุณาเจิมตึกให้เพื่อเป็น ศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่....
        เวลา 15.00 น. กิจกรรมช่วงบ่าย ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม นำเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม สรงน้ำพระ ที่ฐานพระซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวโรงพยาบาลพนมสารคาม และมีกิจกรรมรดน้ำดำหัวท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
   คุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล และเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่เกษียณ ไปแล้ว ทางโรงพยาบาลได้เชิญท่านมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว