...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • งานเลี้ยงฉลองความสำเร็จผ่านการรับรองคุณภาพต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 "พลังคุณภาพ จากวันนั้นสู่วันนี้"


    •      วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 18.00 น. ผู้อำนวยการ รพ.พนมสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จผ่านการรับรองคุณภาพต่อเนื่อง ครั้งที่ 3 "พลังคุณภาพ จากวันนั้นสู่วันนี้" ณ ห้องประชุมเทพพนม โรงพยาบาลพนมสารคาม