...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • ร่วมรณรงค์กิจกรรมล้างส้วม พร้อมรับวันสงกรานต์ กิจกรรม 5ส 3ก


    •      วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม และคณะกรรมการ GREEN&CLEAN Hospital พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมใจกัน ร่วมรณรงค์กิจกรรมล้างส้วม พร้อมรับวันสงกรานต์ กิจกรรม 5ส 3ก การวาดภาพระบายสี สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา การดูแลโซนต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ การเก็บขยะ และดูแลสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบอาคาร รพ.และบ้านพัก