...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • ซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลประจำปี 2560


  •       วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรรณศิริ โรงพยาบาลพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศลผอ.รพ.พนมสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการอพยพหนีไฟโรงพยาบาลประจำปี 2560
        โดยได้รับเกียรติวิทยากร นายภาสวัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและทีมงานจาก
   โรงพยาบาลพุทธโสธร มาให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและซ้อมใช้ถังดับเพลิงชนิดมือถือ
        โดยคุณภูมิกิติ เปลื้องประสิทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการประธานคณะทำงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ได้กล่าวรายงานผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 70 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใหม่ช่วง 1-3 ปีแรก เจ้าหน้าที่ที่ขาดความชำนาญงานในการใช้ถังดับเพลิงและทีมผจญเพลิงของโรงพยาบาล
         วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามทั้งหมดร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย
   โรงพยาบาลประจำปี 2560 กับหน่วยงานภายนอก คือ เทศบาลตำบลำนมสารคาม เทศบาลตำบลเกาะขนุน กู้ภัยพนมสารคามและสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมสารคาม