...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี

  •      วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมวรรณศิริ โรงพยาบาลพนมสารคาม
   แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุม
   เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็กอายุ 0-5 ปี

        โดยคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล กล่าวรายงาน ผู้เข้าประชุมคือ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอพนมสารคาม ครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็ก เขตอำเภอพนมสารคาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน จัดการประชุมเป็น 2 รุ่น ในวันที่ 22 และ 31 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก วิทยากร แพทย์หญิงโสวิภา ธรรมเตชะพันธ์ กุมารแพทย์โรงพยาบาลพนมสารคาม และทีมงานพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลพนมสารคาม