...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • อำลานี้...เพื่อเธอ

    •      วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาต่อย้ายและลาออก จำนวน 9 ท่าน ณ ห้องประชุมเทพพนม เวลา 19.00 น.