...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  • โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6

  •      วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมบริหารโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
   นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ และทีมตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 6
   นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร นายแพทย์อภิรัต กตัญญุุตานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เยี่ยมเสริมพลังและลงพื้นที่ รพ.สอ.หนองยาว ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม