...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบริการ (Service plan)

    •       วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมต้อนรับ พญ.อรอนงค์ ตั้งจงจิตต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญและคณะเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลชุมชน สาขากุมารเวชกรรมและสาขาทารกแรกเกิด ตามแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาระบบริการ (Service plan) จากโรงพยาบาลพุทธโสธร