...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

    •       โรงพยาบาลพนมสารคาม ผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
      ร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ระยะเวลาในการรับรอง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับกิตติกรรมประกาศจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี