...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    • การตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย ด้วยเครื่องมือDSPM

    •       เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้ร่วมรณรงค์ในการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็ก 4 กลุ่มวัย ด้วยเครื่องมือDSPMในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ช่วงสัปดาห์รณรงค์ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560