โรงพยาบาลพนมสารคาม | phanomsarakham hospital, รพ.พนมสารคาม, พนมสารคาม, รพ.พนม, phanomsarakhamhospital.com/, wwww.phanomsarakhamhospital.com/ ...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    โรงพยาบาลพนมสารคามออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

    •     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลพนมสารคาม นำทีมโดยนายแพทย์เทพกรณ์ ศิริปักมามนท์ แพทย์หญิงจำเนียร พรหมชาติ และทพ.สุนิสา เอกมณีนิล ฝ่ายเภสัชกรรมและแพทย์แผนไทย ได้ออกปฏิบัติงาน ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทราและโครงการ จังหวัดฉะเชิงเทรา “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดหนองเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อตรวจเยี่ยมประชาชน