โรงพยาบาลพนมสารคาม | phanomsarakham hospital, รพ.พนมสารคาม, พนมสารคาม, รพ.พนม, phanomsarakhamhospital.com/, wwww.phanomsarakhamhospital.com/ ...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบบริการสาขาทารกแรกเกิดและสาขากุมารเวชกรรม จากโรงพยาบาลพุทธโสธร

    •     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม มอบหมายให้ นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รับมอบประกาศเกียรติคุณ องค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% "ระดับทอง " โดยนายธรรมรงค์ เกรียงไกรศักดา รอง นพ.สสจ.ฉช. เป็นประธานและผู้มอบประกาศเกียรติคุณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สสจ.ฉะเชิงเทรา