...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการ "พนมสารคามร่วมใจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก"
  •     วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม
   ได้เข้าร่วมโครงการ "พนมสารคามร่วมใจป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก"
   และจัดรณรงค์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
   โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธาน
   นายชวาล ตัญญบุตร ผู้กล่าวรายงาน รวมถึง จนท.พนมสารคาม ผู้แทนท้องถิ่น
   ตำรวจและอสม. เข้าร่วม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม