...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประชุมความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
  •    วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐ น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม "ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง"
   แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายทั้ง ๑๒ แห่ง
   โดยมีวิทยากรได้แก่ นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ อายุรแพทย์, เภสัชกรหญิง พัชราพร วรรณศิริ,
   นางกาญจนา คมขำ พยาบาลเฉพาะทางล้างไตทางช่องท้อง และนางสาวธัชกร ยืนยง นักโภชนาการ
   ร่วมถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้รพ.พนมสารคามได้เปิดให้บริการคลินิกโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ก.ค.2556 และให้บริการผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย (End stage renal disease) ทั้งการฟอกเลือด
   (อาคารไตเทียมพร้อมเครื่องฟอกไต 10 เครื่อง) และผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
   (อยู่ระหว่างถ่ายโอนคนไข้จากรพ.พุทธโสธร)การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
   ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไร้รอยต่อถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และดำเนินในรูปแบบสหวิชาชีพ