...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    กิจกรรม เก็บขยะ ลอกท่อ รอบโรงพยาบาลพนมสารคาม
    •       ในวันที่ 17-18 ฤษภาคม 2559 จนท.โรงพยาบาลพนมสารคามรวมพลังสามัคคีทำ 5 ส.
      รอบโรงพยาบาลพนมสารคามและทำการลอกท่อ เก็บขยะเพื่อรองรับหน้าฝน ป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาล