...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    การประชุมเรื่องการลงโปรแกรม SINAP
    •      การประชุมเรื่องการลงโปรแกรม SINAP (ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับเครือข่ายอย่างไร้รอยต่อ)
      โดย วิทยากรจาก โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว ณ ห้องประชุมวรรณศิริ วันที่ 25 พค. 2559