...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559
  ณ สวนสมุนไพร โรงพยาบาลพนมสารคาม
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   พร้อมคณะกรรมการบริหาร รพ. และคณะเจ้าหน้าที่ รพ. ร่วมปลูกต้นไม้
   เนื่องในวันวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2559 ณ สวนสมุนไพร โรงพยาบาลพนมสารคาม