...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    กิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ(PCT)
    •      กิจกรรมทบทวนความรู้ทางวิชาการของทีมสหวิชาชีพ(PCT) นำโดย นพ.เทพกรณ์ ศิริปักมานนท์ ประธาน PCT ซึ่งจะทำกรณีศึกษา ที่มีปัญหาหรือน่าสนใจ มา Conference ร่วมกัน ระหว่าง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร x-ray lab และมีนักศึกษาแพทย์ นักศึกาพยาบาล นักศึกษาเภสัช เข้าร่วม

           มีการทดสอบความรู้ก่อน Conference พร้อมมอบของรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจและแรงจูงใจ ในครั้งนี้ได้ทำกรณีศึกษาผู้ป่วยติดเชื้อเยื่อหุ้มสมองอักเสบมาร่วมการเรียนรู้