...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    กิจกรรมทำบุญใส่บาตรทุกวันพุธ
    •      กิจกรรมทำบุญใส่บาตรทุกวันพุธ และวันนี้นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลคุณศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล
      ร่วมทำบุญใส่บาตรและนำทีม นิมนต์พระคุณเจ้าไปที่ตึกผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 114
      ให้ผู้ป่วยมะเร็งปู้ป่วยระยะสุดท้ายมีโอกาสทำบุญใส่บาตร