...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบบริการ (Service plan)
  •       วันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะเยี่ยมสำรวจโรงพยาบาลชุมชน สาขากุมารเวชกรรม ,สาขาทารกแรกเกิดและสาขาสูติกรรม
   ตามแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา ระบบบริการ (Service plan) จากโรงพยาบาลพุทธโสธร
       นำโดย พญ.อรอนงค์ ตั้งตรงจิตต์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ
   นพ.ยุทธนา จันวะโร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษและคณะ