...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประชุม “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อำเภอพนมสารคาม ครั้งที่ 3”
  •       วันที่ 3 มิถุนายน 2559 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม และนายชวาล ตัญญบุตร
   สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ร่วมประชุม “คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ อำเภอพนมสารคาม
   ครั้งที่ 3 ” เพื่อเตรียมพร้อมรับการนิเทศเครือข่ายรอบที่ 2 ประจำปี 2559 จาก สสจ.ฉะเชิงเทรา

   ณ ห้องประชุม วรรณศิริ โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน