...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร
  •       วันที่ 3 มิถุนายน 2559 นางภมร พื้นบาตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน ประธาน ENV
   ตัวแทนท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม รับมอบใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100%
   และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
   โดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธาน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ