...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประเมินงานด้านอาชีวอนามัยและด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลพนมสารคาม
  •      วันที่ 6 มิถุนายน 2559 สำนักงานควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี โดยคุณพูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์
   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สคร. 6 จังหวัดชลบุรี และนายเจริญชัย นวพาณิชย์
   นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าประเมินงานด้านอาชีวอนามัย
   และด้านเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

   ของโรงพยาบาลพนมสารคาม โดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล
   และทีมผู้บริหารโรงพยาบาลพนมสารคามให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมวรรณศิริ โรงพยาบาลพนมสารคาม