...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่
    •       การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมวรรณศิริ
      รุ่นที่ 1 วันที่ 8 และ 15 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 - 15.30 น.
      รุ่นที่ 2 วันที่ 22 และ 29 มิ.ย. 59 เวลา 13.30 -15.30 น.