...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    กิจกรรมคำนวนพลังงาน
    •       งานกายภาพบำบัดรพ.พนมสารคามร่วมกิจกรรมมหกรรมสุขภาพ. อบต.เกาะขนุน ร่วมจัดนิทรรศการวันที่8 มิถุนายน2559