...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉลิมพระเกียรติ
  •      วันที่ 30 มิถุนายน 2559 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   เป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ

   แทรกซ้อน” โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฉลองสิริราชสมบัติ

   ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิม
   พระชนมพรรษา 7 รอบ โดยมีกิจกรรมตรวจเลือดตรวจปัสสาวะผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 300 ราย

   จัดนิทรรศการและให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเรื่องโรคความดันโลหิตสูง การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

   จากโรคเส้นเลือดในสมอง การเรียกใช้บริการ 1669 พร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่