...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ประเมิน DHS-PCA
  •       พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วย นายชวาล ตัญญบุตร
   สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามได้ต้อนรับ ทีมเยี่ยมประเมินเสริมพลังจากสำนักงานสาธารณสุข
   จังหวัดฉะเชิงเทราและคปสอ.แปลงยาว ได้เยี่ยมประเมินเสริมพลังการดำเนินงาน DHS - PCA
   ของคปสอ.พนมสารคาม ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และ 1 สิงหาคม 2559
   โดยผู้เข้าร่วมรับการเยี่ยมประเมินเสริมพลังในครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข
   อำเภอพนมสารคามและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งสิ้น 50 คน