...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในการลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อำเภอพนมสารคาม
  •      นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นพ.อภิรัตน์ กตัญญุตานนท นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
   นายชวาล ตัญญะบุตร สาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม นางศิริบูลย์ พูนศรีธนากูล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล พร้อมคณะและเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนมสารคาม ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นสบ.๑ รุ่นที่ ๘๔) เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการเชิงบูรณาการในการลดอุบัติเหตุทางถนนพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

   ณ โรงพยาบาลพนมสารคามและลงพื้นที่ ณ ด่านชุมชนในหมู่บ้าน ตำบลหนองยาว
   ในการนี้ คณะดูงานได้บันทึกในสมุดเยี่ยมชมว่า "ขอบคุณท่าน ผอ.โรงพยาบาลและเครือข่าย ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนแก่กลุ่ม GP ๑๑ นบส.๑ รุ่นที่ ๘๔ การบูรณาการของเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนประสบความสำเร็จก็เพราะความร่วมมือร่วมใจ

   ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้การบูรณาการประสบความสำเร็จและยั่งยืนตลอดไป"