...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวโรกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหา

  มหาราชินี 84 พรรษา

  •      วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
   พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม, นพ.อัครพล สุคนธานนท์
   นายแพทย์ชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคาม ร่วมลงนามและ
   พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนี่องในวโรกาสวันมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
   พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ 12 สิงหา มหาราชินี 84 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ