...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2559

  •      การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอพยพหนีไฟ โรงพยาบาลพนมสารคามประจำปี 2559 ได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโดยทีมสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

   ด้านการจัดการอัคคีภัยและภาวะฉุกเฉินได้เชิญทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธโสธร

   นำโดยนายภาควัฒก์ บุญจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการและคณะอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่

   ในโรงพยาบาลและได้ร่วมประชุมพร้อมกับซ้อมแผนอัคคีภัยโรงพยาบาลร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

   ได้แก่ สำนักงานภาค, หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, เทศบาลตำบลเกาะขนุนและท่าถ่าน, สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม, สำนักงานเขตการไฟฟ้าพนมสารคาม, งานป้องกันภัยอำเภอพนมสารคาม, มูลนิธิกู้ภัยพนมและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559