...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    จัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการของรพ.พนมสารคาม ณ ครัวอิ่มสุข บาย บ้านอยู่เป็นสุข

    •      วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารรพ.ร่วมจัดทำ

      แผนยุทธ์ศาสตร์ด้านสุขภาพแบบบูรณาการของรพ.พนมสารคาม ณ ครัวอิ่มสุข บาย บ้านอยู่เป็นสุข ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา