...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    งานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีบูรพา

    •      ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพนมสารคามได้รับรางวัล การประกวดโรงพยาบาลคุณภาพ QSC ดีเด่นระดับเขต สุขภาพที่ 6 ระดับ โรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2559 และได้รับเชิญไปจัดบูทในงานประชุมวิชาการเขต สุขภาพที่ 6 เนื่องในงานประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ตำบลจัดการสุขภาพดี วิถีบูรพา ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559 โดยมีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบโล่รางวัล จากนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 6