...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    รับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียม พระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

    •      โรงพยาบาลพนมสารคาม โดยแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการ ,นพ.วาริท จาติเสถียร
      แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ พร้อมคณะ รับมอบครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียม
      พระราชทานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันนี้ได้ดำเนินการทำขาเทียมขาแรก