...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ
    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการและนวัตกรรม จ.ฉะเชิงเทรา

    •      ในวันที่ 16 กันยายน 2559 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคามและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานและรับรางวัลในงานประชุมวิชาการและร่วมมุทิตาจิตรแก่ผู้เกษียณของจังหวัดฉะเชิงเทรา

      ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท