...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    จัดอบรมระบบคุณภาพ (Hospital accreditation) เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม 100%

    •      ในวันที่ 19-20 กันยายน 2559 ทีมนำระบบคุณภาพ (Hospital accreditation) ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม 100% โดยมีแพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อังคณา นามบุตร หัวหน้างานคุณภาพ โรงพยาบาลหนองวัวซอ