...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    โรงพยาบาลพนมสารคามร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน QSC จากโรงพยาบาลพนัสนิคม,พานทอง,บ้านบึง

    •      วันที่ 26 กันยายน 2559 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม

      พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน QSC จากโรงพยาบาลพนัสนิคม,พานทอง,บ้านบึง และได้เดินเยี่ยมสำรวจหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลพนมสารคาม