...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  รับการตรวจประเมิน Re-Accreditation ครั้งที่ 3

  •      ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 แพทย์หญิงอุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม พร้อมด้วยองค์กรแพทย์ คณะ กรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ รพ.พนมสารคามร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำรวจ

   จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน)

        โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.รณชัย อธิสุข หัวหน้าทีมผู้เยี่ยมสำรวจ อาจารย์กนกรัตน์ แสงอำไพ และ

   ดร.สิริรัตน์ เนตรประภา ผู้เยี่ยมสำรวจ ในการประเมิน Re-Accreditation ครั้งที่ 3 เพื่อรองรับศักยภาพในการเป็นโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่ายขนาด 120 เตียง