...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  ร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาหนองพาน

  •      วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 18.00น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.โรงพยาบาลพนมสารคามพร้อมคณะแพทย์

   พยาบาลและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีจุดเทียนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแสดงความอาลัย

   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาหนองพาน ซึ่งเทศบาลตำบลพนมสารคาม

   เป็นผู้จัด โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธีในงานนี้ได้รับความร่วมมือ

   จากทุกภาคส่วน