...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


  เปิดตลาดเกษรปลอดภัยสูง "ผักเบอร์ 8"

  •       โรงพยาบาลพนมสารคาม จัดพิธีเปิดตลาดเกษรปลอดภัยสูง "ผักเบอร์ 8" ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ)ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ

   จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย เป็นประธานพิธีเปิดตลาดเกษตรปลอดภัยสูง
         โดยมีนายสมศักดิ์ ทองกัญชร นายอำเภอพนมสารคาม พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

   พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านและเกษตรกรร่วมให้การ

   ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สสส. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ
   สร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนได้รับประทานผักและสินค้าเกษตรที่ปลอดสารเคมี