...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    บรรยายหัวข้อ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการ ข้าราชการบรรจุใหม่ของเขต 6

    •      วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.โรงพยาบาลพนมสารคามและทีมงานต้อนรับคณะข้าราชการบรรจุใหม่ของเขต 6 และบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกของข้าราชการ ณ ห้องประชุมเทพพนมและนำข้าราชการใหม่เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล