...แนะนำให้ใช้ GoogleChrome เพื่อการแสดงผลที่ดีขึ้น...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม
หน่วยงานภายใน
หน่วยงานอื่นๆ


    แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเต้นแอโรบิกออกกำลังกายทุกวันพุธเพื่อสุขภาพ

    •      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พญ.อุไร ศิลปกิจโกศล ผอ.รพ.พนมสารคาม พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพนมสารคามกว่า 100 คน ร่วมกันออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิก ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพื่อให้ข้าราชการทั่วประเทศออกกำลังกายทุกวันพุธ

      ของสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.00-16.30 น. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และกระตุ้นให้ข้าราชการมีความพร้อมในการทำงาน ณ โดมสนามกีฬาโรงพยาบาลพนมสารคาม